Player Team Mat Wkts 4w BBI
Deepak Chahar CSK 15 14 2 4/13
Chris Morris RR 11 15 1 4/23
Nathan Coulter-Nile MI 5 7 1 4/14
Harshal Patel RCB 15 32 1 5/27
Jason Holder SRH 8 16 1 4/52
Sunil Narine KKR 14 16 1 4/21
Amit Mishra DC 4 6 1 4/24
Shivam Mavi KKR 9 11 1 4/21
Rahul Chahar MI 11 13 1 4/27